يادآور تمدید زمان بیمه

مقایسه قیمت بیمه شخص ثالث و خرید آنلاین بیمه از تمامی شرکت‌‌ها

راهنما ثبت اطلاعات خودرو

پوشش مالی، سقف خسارتی است که شرکت بیمه برای اموال شخص ثالث پرداخت می کند. برای مثال، در صورتی که مقصر 10 میلیون تومان خسارت وارد کند و پوشش مالی بیمه اش 7 میلیون تومان باشد، 3 میلیون باقیمانده را باید شخصا جبران کند. توصیه می کنیم قیمت بیمه ثالث با پوشش های مالی بالاتر را هم ببینید.

سقف پوشش حوادث راننده: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سقف پوشش جانی : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد تخفیف
توجه! برای نمایش قیمت های بیمه ثالث، اطلاعات مورد نیاز ( با حاشیه قرمز) را وارد نمایید.