یادآوری تمدید بیمه ثالث و بدنه خودرو

جدای از این که بیمه خودروی خود را از چه شرکت بیمه‌ای تامین، و آن را از چه راهی تمدید می‌کنید، سامانه‌ی یادآور بیمه‌بازار به شما تمدید بیمه نامه خودرویتان را به رایگان یادآوری می‌کند. برای یادآوری تمدید بیمه خود کافی است تاریخ انقضای بیمه نامه و شماره تماس خود را ثبت کنید. بیمه‌بازار، به طور منظم مدتی پیش از رسیدن موعد تمدید بیمه‌نامه، به وسیله‌ی پیامک و تلفن، تمدید آن را به شما یادآوری خواهد کرد.

خوب است بدانید
  • در سال ۹۳، بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال به دلیل دیرکرد تمدید بیمه جریمه پرداخت شده است.

  • در سال ۹۴، این رقم با رشد ۱۰ درصدی معادل با 2,256 میلیارد ریال بوده است.

  • متوسط تاخیر تمدید هر خودرو حدود ۴ روز است.

بیمه بازار
حساب کاربری